ZAMĚŘENÍ ZÁCLONY

NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ ZÁCLON, ZÁVĚSŮ A GARNÝŽÍ

Zaměření záclony

A - šířka okna
B - výška okna
C - překlad (vzdálenost od vrchu okna po strop)
D - výška garnýže nad oknem (měříme od spodního okraje kroužku garnýže po spodní okraj parapetu)
E - celková výška místnosti (měříme, pokud chceme mít záclony a závěsy až po zem)
F1 - vzdálenost od stěny (nebo od dalšího okna, skříně apod.) po levý okraj okna
F2 - vzdálenost od stěny (nebo od dalšího okna, skříně apod.) po pravý okraj okna
G - vzdálenost od spodního okraje parapetu po topení (nebo desku stolu či jinou překážku)
H1, H2 - vzdálenost držáku garnýže po okraj okna (zleva a zprava). Doporučená vzdálenost pro záclony je minimálně 7 až 15 cm a pro závěsy 25 až 30 centimetrů.
I1, I2 - vzdálenost koncovky tyčové garnýže od držáku. Doporučená vzdálenost je 5 až 10 cm na každou stranu, záleží však na typu garnýže.
J - rozměr B + C. Je to nadbytečný rozměr, ale někdy se měří lépe, než jen rozměr B. Měříme od stropu po spodní okraj parapetu (pokud parapet vystupuje hodně před stěnu, pak měříme k jeho hornímu okraji.)


zpět nahoru


© 2011 MARF reklamní agentura & grafické studio